آنچه که باید در مورد لایروبی چاه بدانیم

کار کردن پمپ در چاه های عمیق و نیمه عمیق با گذشت زمان باعث ریختن ماسه و رسوبات از لا به لای مشبک های جدار به انتهای چاه می شود. با کار کردن پمپ این ماسه ها وارد بوش و پره های موتور پمپ می شوند از آنجا که این پره ها از جنس برنج هستند این ماسه ها باعث خورده شدن پره ها و بوش ها می شود و به مرور زمان باعث سوختن و از کار افتادن موتور پمپ میگردد و هزینه زیادی بر جای می گذارد.
شرکت حفاری چاه پرچین با دستگاه های پیشرفته ضربه ای و برقی و تراکتوری در چاه های دستی با فرستادن مقنی در چاه آب ماسه ها و رسوبات چاه آب را بیرون کشیده و باعث تمیزی چاه آب و بهتر کار کردن موتور پمپ می شود.* لاید بدانید که دستگاه روتاری به دلیل اینکه نمی تواند در داخل لوله ی جدار کار کند نمی توان با این دستگاه عملیات لایروبی چاه آب را انجام داد.*
با دستگاه ضربه ای و تراکتوری و برقی این عمل با گل کش ماسه ها را بیرون می آورد.وقتی مشبک ها یا همان درزهای جدار پهن شده باشد که نتوان ماسه ی آن ها را کنترل کرد نیاز به جدار دوم یا کوچکتر در داخل چاه آب است که جلوی ماسه را بگیرد.
در چاه هایی که رسوبات زیادی کنار جداره را فرا گرفته شرکت های حفاری چاه با فرستادن فرچه مخصوصی که برای از بین بردن رسوبات می باشند مشبک های جدار را باز می کنند زیرا رسوبات داخل چاه باعث کم شدن آب ورودی از داخل مشبک ها می شود و فرچه زدن چاه باعث تمیز شدن چاه آب می شود. در مواردی که رسوبات سفت و محکم باشد از اسید مخصوص برای شل شدن رسوبات جداره می شود و بعد از آن عملیات فرچه زنی انجام می شود. بعد از عملیات فرچه زنی باید رسوبات ریخته شده از ته چاه را لایروبی کرده و به بیرون چاه آب با گل کش ریخت که این رسوبات در داخل چاه باقی نماند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.