حفاری چاه های آب در آفریقا: آنچه باید بدانید

19 آگوست 2019 | شفافیت- پایداری- آب پاک – تمیز کردن چاه های آب حفاری در آفریقا که در گذشته ساخته شده اند نیاز به دانش فنی ، درک فرهنگی / حساسیت ، برنامه ریزی مناسب ، مواد با کیفیت و سالها تجربه دارد. این که آیا شما به دنبال ساخت چاه آب خود می باشید یا به دنبال شریک زندگی با یک سازمان خیریه هستید که در حال حاضر چاه های آب در آفریقا را حفر می کند ، در زیر پنج مورد است که شما باید بدانید. 1- حفاری چاههای آب تخصص فنی بسیاری از عوامل موثر در حفر چاه های آب در آفریقا را از تصمیم گیری در مورد منطقه بهینه برای مته تا قرار دادن لمس های نهایی در ساخت و سازها درگیر می کند. این فاکتورها شامل موارد زیر نیستند اما به موارد زیر محدود نمی شوند: هوازدگی شیمیایی زمین مجاورت با مدفوع انسان و حیوان نوسانات جدول آب فصلی کیفیت آب هر نوع ساخت و ساز دسترسی ایمن به آب نیز به مواد با کیفیت مناسب نیاز دارد و باید با استانداردهای ملی مهندسی همسو باشد. و ساخت و ساز این همه به دانش فنی و مهارت برای تحقق نیاز دارد. برای حفر چاه آب به تیمی از متخصصان نیاز دارید که شامل یک متخصص هیدرولوژیست ، یک خدمه حفاری ، یک مهندس WASH و یک کمیته آب محلی محلی است. دکل های مته خود نیز به مؤلفه های مختلفی نیاز دارند تا به طور موثر کار کنند. دستگاه حفاری واقعی ، کمپرسور هوا ، بیت حفاری و لوله حفاری وجود دارد که همه آنها باید در طی فرایند حفاری به درستی مدیریت و تنظیم شوند

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.