چه زمانی به لایروبی چاه نیاز است ؟

چه زمانی به لایروبی چاه نیاز است ؟

پر شدن چاه داری نشونه های می باشد  برای مثال بوی گند فاضلاب، باز نشدن توالت، بالا اومدن از  آب توالت، وجود حشراتی مثل سوسک، گرفتگی توالت و در زمین های غیرماسه ای، نداشتن کشش آب در خاک میتونه از نشونه های پر شدن چاه است.

گاه در بیشتر منزل و آپارتمان چاه های فاضلاب بصورت جذبی است. چاه های جذبی بیشتر در زمین هایی هستن که خاک اونا میتونه فاضلاب رو دفع کنه. یک چاه استاندارد باید بتونه آب و فاضلاب درون خودش جذب کنه. اگر چاه استاندارد نباشد یا زمینی که در اون چاه زده است خاکش مرغوب نباشه، چاه زودتر از زمان عادی پر شده و نیاز به تخلیه و لایروبی می باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.